Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-12 12:30:19

Hybricon Bus System AB: Hybricon utökar samarbetet med Transdev i Umeå

Hybricon och Transdev har kommit överens om att utöka samarbetet gällande service och underhåll i Umeå. Uppgörelsen innebär att Hybricon åtar sig ytterligare arbete under det tredje kvartalet för att sedan återgå till det ursprungliga samarbetsavtalet som tecknades 2021-04-15.

Hybricon har under det andra kvartalet påbörjat omställningen från en verksamhet baserad på de egenutvecklade Arctic Whisper bussarna med tillhörande serviceavtal. Det utökade samarbetet med Transdev kommer att bidra till att förstärka intäkterna under kvartal tre.

Det här är ytterligare ett kvitto på att vi levererar efter vår strategi att sakta men säkert bygga förtroende lokalt och regionalt genom att tillhandahålla kvalitet och tillgänglighet, säger Mårten Fuchs, VD på Hybricon Bus System AB.

Han fortsätter:
-   Förändringen mot eldrivna bussar går allt snabbare. Efter avslutandet av Arctic Whisper projektet kan vi nu fokusera våra resurser och kunskap på att aktivt delta i omställningen mot grönare transportlösningar med det uttalade målet att ta marknadsandelar i både Sverige och på övriga Nordiska marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072-733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration