Reports

Publicerat: 2021-07-16 08:30:00

Plejd AB: 78% lönsam organisk tillväxt i rekordkvartal (Halvårsrapport 2021)

Andra kvartalet (apr–juni 2021)

Nettoomsättning uppgick till 79 885 tkr (44 807), vilket är en ökning med 78,3% jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 54,5% (57,0).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16 422 tkr (10 955), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 20,6% (24,4).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9 960 tkr (7 181), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,5% (16,0).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,72 kr (0,70).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

 

Halvår (jan–juni 2021)

Nettoomsättning uppgick till 154 089 tkr (88 315), vilket är en ökning med 74,5% jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 55,0% (54,4).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34 378 tkr (17 656), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 22,3% (20,0).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 21 256 tkr (10 332), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,8% (11,7).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,54 kr (1,00).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

Bolaget börjar leverera DAL-01 (DALI) vilket öppnar upp marknaden för kommersiella fastigheter där belysning styrd med DALI är standard. Den typ av kommersiella projekt som man installerar DALI i har oftast lite längre uppstartsfas varpå effekten av lanseringen kommer synas längre fram.

Omsättningen i Norge fortsätter öka. Likt i början av utvecklingen på den svenska marknaden ser Bolaget en lageruppbyggnadseffekt där grossister och elektriker bygger upp lager, vilket gör att omsättningen ökar snabbare än installationerna. Denna effekt beräknas avta i takt med att marknaden mognar varpå omsättning och installationer kommer att korrelera närmare.

Bolaget påbörjar bearbetning av nio nya länder i Europa, initialt för att skapa relationer med grossister lokalt samt marknadsföring av Bolagets produktsortiment.

Det råder en global komponentbrist som kan påverka tillgången av komponenter i delar av bolagets produkter. Med en väldigt produktionsnära utvecklingsorganisation har åtgärder snabbt vidtagits för att säkerställa tillgången av kritiska komponenter, både genom att utöka lagerhållningen samt hitta alternativa leverantörer och komponenter. Sammanfattningsvis påverkas inte bolagets leveransförmåga i dagsläget utifrån nu rådande förutsättningar, vilka kan komma att förändras.

Kortsiktigt kan bruttomarginalen påverkas negativt om komponenter behöver köpas in från spotmarknad eller att alternativa komponenter är dyrare än ordinarie. Under andra kvartalet har vi sett en effekt av detta men den bedöms vara marginell och temporär, men kan komma att kvarstå under den resterande delen av 2021.
 

VD har ordet

Kraftig lönsam organisk tillväxt

Vi ser ett starkt andra kvartal med hela 78,3 % i organisk tillväxt med högre rörelsevinst jämfört med samma kvartal föregående år. Exporten har under kvartalet ökat kraftigt främst till följd av utvecklingen i Norge och det är spännande att se hur de internationella marknaderna börjar bidra med en allt större del till omsättning och tillväxt.
 

Vi ser också en stor fördel i den relativt låga kostnaden att etablera sig på en ny marknad och att lönsamhet kan uppnås relativt snabbt, vilket vi kan se i både Norge och Finland. Båda är lönsamma marknader men befinner sig i två olika skeden. Medan Norge har fullt produktsortiment på plats och växer snabbt i både omsättning och installationer väntar Finland fortfarande på produktanpassningar, samtidigt finns en grundförsäljning i landet som täcker våra kostnader. Etableringen i Norge och Finland har lärt oss vikten av anpassningar både i produkter och sortiment vilket vi kommer ha nytta av inför kommande expansion i Europa. 

Bearbetningen av nya marknader kan skilja sig åt tidsmässigt beroende på hur lång tid tar att etablera relationer med grossister och få till de produktanpassningar som krävs innan försäljningen kan ta fart. Genom att påbörja första fasen på nio nya marknader parallellt minimerar vi tiden det tar innan kommande marknader kan bidra till tillväxten. Nederländerna ligger först ut och börjar sakta men säkert komma igång med försäljning och produktanpassningar pågår, vilket kommer medföra större investeringar. Vi kan också se att det tar ungefär två år innan omsättningstakten börjar accelerera vid en etablering på en ny marknad.

På produktfronten har vi nu lanserat och börjat leverera DAL-01 och tar vårt första riktiga kliv mot kommersiella installationer, en marknad med stor potential. Nästa produkt att lanseras är vår efterlängtade SPR-01 (Smart Plug). Den är nu inne i slutfasen av utvecklingen med en planerad lansering i höst.

Tillväxten hittills under året har legat på en fantastisk nivå men vi bör beakta att en viss volatilitet i faser av expansion och lanseringar kan förekomma, vilket kan påverka tillväxten såväl som lönsamheten.

Med det sagt fortsätter vi vår lönsamma multidimensionella tillväxtresa och teamet levererar ett fantastiskt andra kvartal.

Babak Esfahani

VD för Plejd AB (publ)

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Plejd AB

Prenumeration