Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-23 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: klinisk batch av SI-053 har tillverkats för kommande kliniska prövning fas 1

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP") tar ett steg närmare starten av den kliniska fas 1 prövningen av sin frontlinjeprodukt SI-053 hos patienter med glioblastom - batch av SI-053 har tillverkats för kommande kliniska prövning fas 1 av EU GMP certifierad tillverkare.

Detta material kommer att användas i kommande kliniska prövning fas 1 som är en öppen dosöknings- och dosutvidgningsstudie för att uppskatta maximal tolererad dos (MTD), identifiera dosbegränsande toxiciteter (DLT) och rekommenderad fas 2-dos (RP2D) av SI-053.

"Detta är ännu en viktig del av produktutvecklingen som betyder att vi kommer att tillgodose patienterna med en steril och säker produkt, enligt EU krav" - kommenterar Igor Lokot, VD för DBP.

________________________________________________________

Om Double Bond Pharmaceutical AB (DBP): DBP är ett svenskt läkemedelsföretag som grundades 2014 med syfte att utveckla och kommersialisera innovativa produkter och metoder för behandling av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar och andra sjukdomar. Företaget är specialiserad på hjärncancer, levercancer och lunginflammation. Deras huvudprodukt är SI-053 (Temodex), en lokalt verkande form av temozolomid (TMZ) som ska användas i kombination med nuvarande SoC för behandling av glioblastom.

 

Om SI-053: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklad av RI PCP i Minsk, Vitryssland, är registrerad för marknadsföring som första hands behandling av glioblastom i Vitryssland sedan 2014. DBP licensierade Temodex år 2015 och har sedan dess utvecklat sin egen version av produkten, SI-053 för de reglerade marknaderna. SI-053 kommer att genomgå fas-1 klinisk studie år 2021.

Videopresentation: https://youtu.be/iweOQPq316o

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB

Prenumeration