Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-02 14:00:00

Acosense AB: Acosense får utvärderingsorder från Holmen

Acosense har erhållit en order om ett instrument från Holmen Paper Bråviken. Det nya instrumentet kommer under en initial utvärderingsperiod á 3 månader att analysera massa och kommer att installeras under september. Instrumentet beräknas vara operationellt under början av oktober.

Eftersom ordern rör ett nytt applikationsområde inom massaanalys kommer affären ha en lägre initial omsättningspåverkan givet att den första utvärderingsperioden sträcker sig över 3 månader. Om utfallet från utvärderingsperioden tillfredsställer både Acosense och kund finns stor chans till förlängd licensering och hyra/utköp av instrument.

"Att kontinuerligt bredda vårt utbud av applikationsområden är av stor vikt för Acosense framtida försäljning. Vi har stor tilltro till att vårt instrument kommer att fungera även på detta område och jag ser mycket framemot fortsatt samarbete med kunden samt att efter utvärderingsperiodens slut kunna approchera andra kunder som har liknande behov." säger Karl Nilsson, VD för Acosense

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration