Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-08 17:16:11

SolidX AB: SolidX AB har uppnått tillväxtmål för antalet anställda

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har uppnått målsättningen att passera 70 anställda innan slutet av 2021. Målsättningen är en del av Bolagets ambition att skala upp konsultverksamheten och fortsätta växa i hög takt. Antalet anställda hos SolidX uppgår nu till 70

 

SolidX noterades på Spotlight Stock Market den 3 november 2021. Bolagets övergripande målsättning är att accelerera verksamhetstempot och ta en starkare position på konsultmarknaden. Ett av SolidX tillväxtmål var att passera 70 anställda innan slutet av 2021 vilket SolidX har per dags dato uppnått. Framöver avser Bolaget att passera 80 anställda under H1 2022, och 100 anställda under H2 2022.

 

"SolidX är etablerat för att förändra konsultvärlden. Vår starka tillväxt av konsulter visar att vårt koncept fungerar precis som tilltänkt. Vi är nu cirka 70 konsulter och befinner oss i fas i tidsplanen vi kommunicerade ut inför noteringen på Spotlight Stock Market", kommenterar Filip Alexandersson, VD på SolidX.

 

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

 

Denna information är sådan information som SolidX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021.

 

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration