Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2019-01-17 06:28:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Josab Water Solutions AB: DRAR SIG UR KERALAORDER EFTER MISSTÄNKT KORRUPTION (OMS)

(omsänd: nyheten publicerades på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Det Spotlight-listade företaget Josab har valt att avsluta projektet kring den upphandling som bolaget vann i juli 2017 i Kerala i Indien avseende sex mindre reningsanläggningar värda 1,3 miljoner kronor. Orsaken är att kunden inte betalar trots finansiering via Världsbanken.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Utplaceringen av maskinerna drog initialt ut på tiden på grund av lokala politikers problem att komma överens om var maskinerna skulle placeras. Av de sex maskinerna tillverkades två, varav den första levererades och installerades på angiven plats våren 2018. Eftersom kunden sedan drog ut på betalningen beslutade Josab Indien att avvakta med resterande del av projektet för att få klarhet i vad som var problemet", skriver bolaget.

"Josab Indien undersökte även problemet via kontakter på Världsbanken, som klargjorde att medel avsatts för detta projekt. Då kände vi att det trots allt var på gång, bara lokal byråkrati. Trots detta tog det fram till sommaren innan betalning erhölls för den första installationen, cirka 150.000 kronor", noterar Josab.

Bolaget har fört diskussioner om fortsättningen av projektet med lokala myndigheter, och krävt att de ska betala i förskott för framtida installationer baserat på uppgiften om att Världsbanken avsatt finansiering för just detta projekt, och problemen med betalning av den första installationen.

"Vid flera tillfällen har detta utlovats men inte skett. Världsbanken har enligt uppgift startat en korruptionsutredning gentemot inblandade myndigheter, och vi har ställt ultimatum att erhålla betalning senast till årsskiftet, annars drar vi oss ur avtalet", skriver Josab.

Avtalet har ingen löptid, men under rådande omständigheter har bolaget valt att avsluta detta projekt.

"Dels för att vi inte fått några garantier för betalning av resterande utrustning, samt för att vi inte vill bli förknippade med den pågående korruptionsutredningen", uppger Josab.

Arbetet med att få ut Josabs vattenreningssystem i delstaten Kerala kommer trots detta att fortsätta. Josab anser att Kerala är en av bolagets hemmamarknader i Indien.          
        

Läs mer om Josab Water Solutions AB