Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-22 14:17:38

Safe at Sea AB: Ett RescueRunner-system beställt till Redningsselskapet i Norge

Redningsselskapet i Oslo bygger ut sitt livräddningssystem ytterligare genom en ny order på ett komplett RescueRunner-system.

Redningsselskapet i Norge har successivt byggt upp sin livräddningsflotta med Safe at Seas Rescue Runners.

 Man är mycket nöjd med de RescueRunners man redan har och vill därför fylla på med fler båtar till fler stationer.    RescueRunners är extremt stabila, och kan köras in på grunt vatten, eller i forsar och älvar med strömt vatten och steniga förhållanden. Det är unika egenskaper för en räddningsbåt.

.

"Mycket roligt att Redningsselskapet i Oslo väljer RescueRunner för att stärka sin vattenlivräddningsförmåga. Vi är övertygade om att deras Rescue+Runners kommer att vara till stor nytta för dem och bidra till säkra och effektiva insatser i deras viktiga verksamhet." säger Marianne Wittbom, CEO på Safe at Sea.

RescueRunner-systemen kommer att levereras under Q4 2022.

Ordervärde är cirka SEK 398.000,- SEK


Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-22 14:17 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Marianne Wittbom                                

Telefon +46 (0)303-23 07 00
marianne.wittbom@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och där till hörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB

Prenumeration