Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-27 16:04:25

Recyctec Holding AB: Recyctec meddelar Flaggningsmeddelande i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB meddelar härmed att Tor Karphammar har passerat gränsvärden för flaggning till följd av ett köp av ytterligare 2000 aktier.  

Med anledning av köpet har Tor Karphammar passerat flaggningsgränsen om 5 procent av kapital och röster i Recyctec Holding AB. Tor Karphammars ägande före emissionen uppgick till 197 000 aktier vilket motsvarade 4,99 procent. Efter köpet av aktier uppgår Tor Karphammars innehav till totalt 199 000 aktier, vilket motsvarar 5,038 procent av kapitalet.

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration