Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-29 12:30:55

JS Security Technologies Group AB: Sista dag för handel med JS Security BTA den 4 augusti 2022

Under perioden 13 till och med den 28 juni 2022 genomförde JS Security Technologies Group AB (”JS Security”) en företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 4 augusti 2022, avstämningsdag är den 8 augusti 2022 varefter BTA omvandlas till aktier per den 10 augusti 2022.

Företrädesemissionen tillförde JS Security cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.  Företrädes-emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i JS Security BTA är den 4 augusti 2022.

ISIN-kod för BTA är SE0018041840 och kortnamn är JSSEC BTA.

Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 4 augusti 2022, avstämningsdag är den 8 augusti 2022 varefter BTA omvandlas till aktier per den 10 augusti 2022.

Företrädesemissionen innebär att JS Securitys aktiekapital har ökat med 585 687 SEK genom emission av 5 856 870 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår JS Securitys aktiekapital till 1 274 730,6 SEK fördelat på 12 747 306 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Pierre Grönberg, VD

JS Security Technologies Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Prenumeration