More from the company

Publicerat: 2023-08-29 08:43:08

Amhult 2 AB: Månadsrapport augusti, 07-2023

Efter välbehövlig semester, tyvärr med rekorddåligt juliväder för de som stannat i Sverige som dessutom avslutats i augusti med stormen Hans och ett skyfall som sällan skådats är vi trots allt tillbaka med friskt humör och redo att ta tag i alla små och stora ärenden.

Vår andra kvartalsrapport har publicerats och i det stora hela är vi nöjda med vårt rörelseresultat som ökat något från föregående år, dock blir totalresultatet lägre främst på grund av ökade räntekostnader. Det kan även nämnas att ökningen av underhållskostnaderna till större del kan hänföras till en tillfällig ombyggnation av rullbandet på Radarflyget 1 som gjordes för att i längden minska underhållskostnaderna på detta.

Under månaden har vi påbörjat byggnationen av de sista två nya hotellrummen vilka utgör den återstående delen i den tidigare påbörjade utbyggnaden av hotellet. När dessa är klara har vi totalt 40 rum här i Amhult centrum. För mer information om vårt hotell och bokning se; https://www.hoteltorslanda.se/ 

Veidekke har arbetat på under hela semestern med vissa arbetsmoment, särskilt med fokus på att få klart utsidan. Ställningarna runt det östra huset försvinner under juli/ augusti. I det västra huset pågår inomhusarbeten för fullt och vi närmar oss ett färdigt kv. Spitfire redo att välkomna de första hyresgästerna i början av oktober.

Även K21 har arbetat på med olika arbeten kopplade till schaktning, spontning och pålning, ett digert arbete där pålning numera är färdigt medan det fortfarande pågår spontning och schaktning. Schaktningen kommer pågå ett par månader till medan spontningen blir klar under de närmsta veckorna. På grannfastigheterna sätter man som vanligt vibrationsmätare som övervakas av ett system som varnar om gränsvärden överskrids.

I efterdyningarna av de höjda priserna på fjärrvärme som skett vid årsskiftet 2022/23 har fjärrvärmebolagens prissättningsmodeller uppmärksammats. Även om vi i Göteborg inte har sett någon markant ökning av priset på fjärrvärme så har Konkurrensverket inlett en fördjupad utredning av energijätten Eon samt en mindre aktör i Skåne som granskas för missbruk av dominerande ställning. I Skåne höjde Eon sina priser med 20% för företag, dock backade bolaget i mars till 13% för flerfamiljshus. Fastighetsägarna Syd skriver att det finns inte mindre än 86 olika prissättningsmodeller för fjärrvärmen idag vilket gör det näst intill omöjligt för kunderna att jämföra olika bolags priser. De vill att utredningen ska leda till en diskussion om prissättningen och att färre mer överblickbara modeller tas fram. Transparenta och jämförbara prissättningsmodeller på något så viktigt för oss som fjärrvärme – samtliga våra fastigheter värms upp genom fjärrvärme – är förstås välkommet och det ska bli intressant att följa hur diskussionen förs vidare.

På återhörande.

Emilie Loft
VD

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB