Värdet av att vara bra på  Investor relations

Investor relations är en kombination mellan finans, marknadsföring och kommunikation mellan ett noterat bolag och deras nuvarande samt potentiella investerare och andra intressenter. Det handlar om att skaffa sig en bra relation med investerare och bra förutsättningar för att ge en rättvisande bild av bolaget. För små- och mellanstora bolag kan det vara en stor kontrast till den vardagliga kommunikationen då det finns många krav på hur det ska gå till.

Vad är målet?

  • göra det möjligt för bolaget att uppnå en aktiekurs som återspeglar företagets rätta värde
  • presentera bolaget för investerare och låta investerare kommunicera med bolaget
  • följa de regler och krav som finns för noterade bolag

IR-arbete innebär kontakt med allt från småsparare som möter bolaget för första gången, till professionella aktieanalytiker. Kunskapsnivån kan därför skilja sig mycket mellan de man kommunicerar med vilket innebär att informationen som efterfrågas är väldigt varierad.
Det är viktigt att hitta en balans mellan att aktivt föra ut sitt budskap och att svara rakt på svåra frågor. Båda delar är nödvändiga för att bygga förtroendet för bolaget och IR-funktionen. IR-arbetet påverkas till stor del av både externa och interna händelser som man blir tvungen att agera på därför är det viktigt att ha en tydlig IR-strategi och en informationspolicy. 
För att underlätta för Spotlight-noterade bolag erbjuder vi regelverksexperter, utbildningar, seminarier och samarbeten med partners som gärna delar med sig av sin kunskap.