Regelverk | Spotlight
Hem

Att vara ett noterat bolag innebär att det finns vissa informationsregler att följa. Dessa regler finns för att marknaden ska kunna tolka företaget på rätt sätt.

Vi hjälper er med regelverket

På Spotlight hjälper vi våra bolag att följa de regler som finns. Bolagen på Spotlight kan alltid kontakta vår informationsövervakning som är specialister på regelverket. Bolagen kan ställa frågor om information som ska ges till marknaden, regler i aktiebolagslagen, vad som är god sed på aktiemarknaden i något avseende, men också om mer principiella och policybetonade frågor. Spotlight är alltid uppdaterade kring regelverken och kan därför tolka förändringar i dem. Vi skickar löpande ut information om vad förändringarna innebär för våra noterade bolag.