Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Quotes for Redwood Pharma AB

Right Now

+/-
0.4
%
5,63%
Latest
7.5
High
8.06
Low
6.68
Volume
178 134
Turnover (SEK)
1 281 455
Value (MSEK)
93,7

Board

CEO

  • Martin Vidaeus

Chairman Of The Board

  • Gunnar Mattsson

Board

  • Hans Ageland
  • Ingrid Atteryd-Heiman
  • Bengt Furberg
  • Gunnar Mattsson
  • Martin Vidaeus
  • Mats Lidgard

Videos