EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, dvs läkemedel som är medicinskt likvärdiga med referensläkemedel i syfte att bli terapeutiskt utbytbara på apotek. Bolaget inriktar sig på nisch-generika, vilket innebär generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från referensläkemedlet. Bolaget är i tillväxtfas med en betydande pipeline (se bolagets senaste finansiella rapport för mer information) av nisch-generika som löpande lanseras allteftersom de godkänns av läkemedelsmyndigheter. EQL Pharma säljer sina läkemedel under eget namn i Norden, men licensierar ut sina egen-utvecklade nisch-generika till noga utvalda klienter i andra länder. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel inom såväl öppen- som slutenvård, men på sikt kan även receptfria läkemedel, kosttillskott och medicinska hjälpmedel komma att ingå i bolagets produktportfölj. Bolaget bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och läkemedelsbolag över hela världen. EQL Pharma är lokaliserat i Lund och noterat på Spotlight under kortnamnet ”EQL”.

Kurser för EQL Pharma AB

Just Nu

+/-
0,25
%
2,24%
Senast
11,4
Högst
11,4
Lägst
11
Volym
2 660
Omsatt (SEK)
29 736
Värde (MSEK)
331,3

Styrelse och ledning

VD

 • Christer Fåhraeus

Styrelseordförande

 • Ingemar Kihlström

Styrelse

 • Björn Beerman
 • Christer Fårhraeus
 • Lars Holmqvist
 • Ingemar Kihlström
 • Rajiv I Modi
 • Maria Bech
 • Anders Månsson

Filmer

Kommande rapporter

 • 2019-02-27 Delårsrapport Q3

 • 2019-05-08 Bokslutskommuniké