EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, dvs läkemedel som är medicinskt likvärdiga med referensläkemedel i syfte att bli terapeutiskt utbytbara på apotek. Bolaget inriktar sig på nisch-generika, vilket innebär generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från referensläkemedlet. Bolaget är i tillväxtfas med en betydande pipeline (se bolagets senaste finansiella rapport för mer information) av nisch-generika som löpande lanseras allteftersom de godkänns av läkemedelsmyndigheter. EQL Pharma säljer sina läkemedel under eget namn i Norden, men licensierar ut sina egen-utvecklade nisch-generika till noga utvalda klienter i andra länder. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel inom såväl öppen- som slutenvård, men på sikt kan även receptfria läkemedel, kosttillskott och medicinska hjälpmedel komma att ingå i bolagets produktportfölj. Bolaget bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och läkemedelsbolag över hela världen. EQL Pharma är lokaliserat i Lund och noterat på Spotlight under kortnamnet ”EQL”.

Kurser för EQL Pharma AB

Just Nu

+/-
-0,2
%
-1,62%
Senast
12,15
Högst
12,35
Lägst
12,15
Volym
24 040
Omsatt (SEK)
293 966
Värde (MSEK)
353,1

Styrelse och ledning

VD

  • Christer Fåhraeus

Styrelseordförande

  • Ingemar Kihlström

Styrelse

  • Björn Beerman
  • Christer Fårhraeus
  • Lars Holmqvist
  • Ingemar Kihlström
  • Rajiv I Modi
  • Maria Bech
  • Anders Månsson

Filmer

Kommande rapporter

  • 2019-05-08 Bokslutskommuniké