Nanexa är ett nanoteknikbolag. Störst affärsinriktning innehas mot Drug-Delivery där bolaget utvecklat en teknisk plattform som används för att skapa bättre förutsättningar i läkemedelsformuleringar och vid frisättning av diverse läkemedel. Utöver tillhandahåller bolaget antifungiell beläggning och lågfriktionsyta för perifera venkatetrar. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kurser för Nanexa AB

Just Nu

+/-
0,65
%
5,08%
Senast
13,45
Högst
13,5
Lägst
13
Volym
24 444
Omsatt (SEK)
323 254
Värde (MSEK)
203,9

Styrelse och ledning

VD

  • David Westberg

Styrelseordförande

  • Hans Arwidsson

Styrelse

  • Anders Johansson
  • Bengt Gustavsson
  • Magnus Westgren
  • Otto Skolling
  • Urban Paulsson

Filmer

Kommande rapporter

  • 2019-11-12 Delårsrapport 2019-Q3

  • 2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019