Nanexa är ett nanoteknikbolag. Störst affärsinriktning innehas mot Drug-Delivery där bolaget utvecklat en teknisk plattform som används för att skapa bättre förutsättningar i läkemedelsformuleringar och vid frisättning av diverse läkemedel. Utöver tillhandahåller bolaget antifungiell beläggning och lågfriktionsyta för perifera venkatetrar. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kurser för Nanexa AB

Just Nu

+/-
-0,12
%
-1,30%
Senast
9,14
Högst
9,7
Lägst
9,14
Volym
27 495
Omsatt (SEK)
258 526
Värde (MSEK)
138,6

Styrelse och ledning

VD

 • David Westberg

Styrelseordförande

 • Hans Arwidsson

Styrelse

 • Bengt Gustavsson
 • Christian Östberg
 • Magnus Westgren
 • Mårten Rooth

Filmer

Kommande rapporter

 • 2019-05-15 Delårsrapport 2019-Q1

 • 2019-06-11 Årsstämma 2018

 • 2019-08-22 Delårsrapport 2019-Q2

 • 2019-11-12 Delårsrapport 2019-Q3

 • 2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019