Nanexa är ett nanoteknikbolag. Störst affärsinriktning innehas mot Drug-Delivery där bolaget utvecklat en teknisk plattform som används för att skapa bättre förutsättningar i läkemedelsformuleringar och vid frisättning av diverse läkemedel. Utöver tillhandahåller bolaget antifungiell beläggning och lågfriktionsyta för perifera venkatetrar. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kurser för Nanexa AB

Just Nu

+/-
0,1
%
1,03%
Senast
9,78
Högst
9,78
Lägst
9,7
Volym
6 500
Omsatt (SEK)
63 170
Värde (MSEK)
148,3

Styrelse och ledning

VD

  • David Westberg

Styrelseordförande

  • Hans Arwidsson

Styrelse

  • Anders Johansson
  • Bengt Gustavsson
  • Magnus Westgren
  • Otto Skolling
  • Urban Paulsson

Filmer

Kommande rapporter

  • 2019-08-22 Delårsrapport 2019-Q2

  • 2019-11-12 Delårsrapport 2019-Q3

  • 2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019