Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Kurser för Redwood Pharma AB

Just Nu

+/-
0,4
%
5,63%
Senast
7,5
Högst
8,06
Lägst
6,68
Volym
178 134
Omsatt (SEK)
1 281 455
Värde (MSEK)
93,7

Styrelse och ledning

VD

  • Martin Vidaeus

Styrelseordförande

  • Gunnar Mattsson

Styrelse

  • Hans Ageland
  • Ingrid Atteryd-Heiman
  • Bengt Furberg
  • Gunnar Mattsson
  • Martin Vidaeus
  • Mats Lidgard

Filmer