Enrad är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag är affärsinriktningen mot att erbjuda miljövänliga lösningar relaterade till olika kyl- och värmelösningar, innefattande butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar. Kunderna återfinns bland aktörer inom livsmedelsindustrin, samt bland hallar och kommersiella fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås.

Kurser för Enrad AB

Just Nu

+/-
%
0,00%
Senast
Högst
Lägst
Volym
0
Omsatt (SEK)
0
Värde (MSEK)
57,0

Styrelse och ledning

VD

  • Andreas Bäckäng

Styrelseordförande

  • Jakob Granström

Styrelse

  • Jens Helgesson
  • Lennart Rolfsman
  • Mats Jernsand
  • Ulf Herder

Filmer

Kommande rapporter

  • 2021-08-27 Delårsrapport 2021-Q2

  • 2021-10-22 Delårsrapport 2021-Q3

  • 2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021