Enrad är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag är affärsinriktningen mot att erbjuda miljövänliga lösningar relaterade till olika kyl- och värmelösningar, innefattande butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar. Kunderna återfinns bland aktörer inom livsmedelsindustrin, samt bland hallar och kommersiella fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås.

Kurser för Enrad AB

Just Nu

+/-
%
0,00%
Senast
Högst
Lägst
Volym
0
Omsatt (SEK)
0
Värde (MSEK)
26,4

Styrelse och ledning

VD

  • Andreas Bäckäng

Styrelseordförande

  • Jakob Granström

Styrelse

  • Lennart Rolfsman
  • Mats Jernsand
  • Peter Tunstad Johansson
  • Ulf Herder

Filmer

Kommande rapporter

  • 2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019

  • 2020-04-24 Delårsrapport 2020-Q1

  • 2020-08-21 Delårsrapport 2020-Q2

  • 2020-10-23 Delårsrapport 2020-Q3