Enrad är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag är affärsinriktningen mot att erbjuda miljövänliga lösningar relaterade till olika kyl- och värmelösningar, innefattande butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar. Kunderna återfinns bland aktörer inom livsmedelsindustrin, samt bland hallar och kommersiella fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås.

Kurser för Enrad AB

Just Nu

+/-
0,04
%
1,29%
Senast
3,14
Högst
3,14
Lägst
3,14
Volym
636
Omsatt (SEK)
1 997
Värde (MSEK)
50,6

Styrelse och ledning

VD

  • Andreas Bäckäng

Styrelseordförande

  • Jakob Granström

Styrelse

  • Jens Helgesson
  • Mats Jernsand
  • Ulf Herder

Filmer

Kommande rapporter

  • 2021-04-29 Delårsrapport 2021-Q1

  • 2021-05-06 Årsstämma 2020

  • 2021-08-27 Delårsrapport 2021-Q2

  • 2021-10-22 Delårsrapport 2021-Q3

  • 2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021