Enrad är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag är affärsinriktningen mot att erbjuda miljövänliga lösningar relaterade till olika kyl- och värmelösningar, innefattande butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar. Kunderna återfinns bland aktörer inom livsmedelsindustrin, samt bland hallar och kommersiella fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås.

Kurser för Enrad AB

Just Nu

+/-
0
%
0,00%
Senast
3,1
Högst
3,2
Lägst
3,1
Volym
14 300
Omsatt (SEK)
44 340
Värde (MSEK)
50,0

Styrelse och ledning

VD

  • Andreas Bäckäng

Styrelseordförande

  • Jakob Granström

Styrelse

  • Jens Helgesson
  • Mats Jernsand
  • Ulf Herder

Filmer

Kommande rapporter

  • 2020-10-23 Delårsrapport 2020-Q3

  • 2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020