PExA utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och support. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kurser för PExA AB

Just Nu

+/-
0
%
0,00%
Senast
2,32
Högst
2,44
Lägst
2,18
Volym
190 532
Omsatt (SEK)
435 376
Värde (MSEK)
40,1

Styrelse och ledning

VD

  • Erik Ekbo

Styrelseordförande

  • Claes Holmberg

Styrelse

  • Anna-Carin Olin
  • Jan Pilebjer
  • Roy Jonebrant

Filmer

Kommande rapporter

  • 2021-04-29 Delårsrapport 2021-Q1

  • 2021-05-05 Årsstämma 2020

  • 2021-08-24 Delårsrapport 2021-Q2

  • 2021-11-09 Delårsrapport 2021-Q3

  • 2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021