Disclaimer

Nyheter från FinWire är i sin helhet upprättad och distribuerad av FinWire. Spotlight har uppdragit åt FinWire att bevaka samtliga bolag noterade på Spotlight samt att skriva nyhetstexter om de bolag som FinWire finner intressanta. Spotlight förmedlar all informationen som upprättats av FinWire och som rör de noterade bolagen på Spotlight.

 

Spotlight har inte något ägande i FinWire eller något inflytande över FinWire eller den information som FinWire distribuerar. Spotlight har inte granskat, godkänt eller på annat sätt ställt sig bakom informationen i FinWires nyhetstexter.

 

FinWire har i samråd med Spotlight vidtagit åtgärder för att förhindra att intressekonflikter uppstår till följd av att FinWire publicerar nyheter om bolagen på Spotlight. FinWire har restriktioner dels kring handel av aktier noterade på Spotlight dels att åta sig uppdrag från bolag noterade på Spotlight. FinWire följer ekonomijournalisternas policy.

 

Mer information kan lämnas av:
Spotlight, Peter Gönczi
FinWire, Mats Hård