Market | Spotlight
Hem

Market overview

Dagens vinnare

Dagens förlorare

Mest omsatta

Noteringar

Dagens omsättning (SEK): 0
Dagens omsättning (DKK): 0
Bolag noterade: 177

13 november 2019
0,47%
I år
10,91%
Index
689,39

Rapportkalender

Visa Fler

Infracom Group AB

Delårsrapport kvartal 5 (av 6) 2018/2019

Follicum AB

Follicum – Stora Aktiedagen Göteborg 4 november 2019

Aptahem AB

Aptahem – Stora Aktiedagen Göteborg 4 november 2019

WntResearch AB

Wnt Research – Stora Aktiedagen Göteborg 4 november 2019