Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-16 08:30:00

Windon Energy Group AB: Windon Energy Group delårsrapport januari -september 2023

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET 2023 RAPPORTERADE KONCERNEN
 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var 20 719 TSEK (dvs perioden fr o m 17 maj – 30 juni).
 • EBITA för tredje kvartalet var 3 543 TSEK och justerad EBITA var 3 543 TSEK, EBITA-marginal var 17% och justerad EBITA-marginal var 17%.
 • För tredje kvartalet var resultat per aktie var 0,16 SEK
 • Soliditeten var 82%.
SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI TILL SEPTEMBER 2023 RAPPORTERADE KONCERNEN
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35 951 TSEK (dvs perioden fr o m 17 maj – 30 september).
 • EBITA för perioden var 7 005 TSEK och justerad EBITA var 9 410 TSEK, EBITA-marginal var 19% och justerad EBITA-marginal var 26%.
 • För perioden var resultat per aktie var 0,38 SEK
 • Soliditeten var 82%.

Bästa aktieägare,

Jag är stolt över att kunna presentera Windons bästa tredje kvartal någonsin. Detta trots att branschen för tillfället i en utmanande period med ökade räntekostnader och fallande elpriser. Slutkundernas investeringsvilja har naturligt nog minskat vilket dämpat efterfrågan på solcellsanläggningar i hela byggsektorn. Aktörer vittnar om prisdump och fulla lager av solpaneler utan tagare. 

Vi kan konstatera att den tillväxtplan som ledning och styrelse satte upp i samband med noteringen av bolaget gett oss motståndskraft i en vikande marknad. Redan när planen formulerades fanns det en del orosmoln på himlen för branschen, och vår ambition var att tillväxtplanen skulle tillåta oss att växa även i tuffare tider. Planen byggde på fyra grundpelare:

 • Addera nya återförsäljare
 • Sälja montagesystemet separat
 • Nya kundsegment
 • Nya produktsegment

Vi har sedan noteringen levererat på samtliga dessa punkter, vilket resulterat i att Windon adresserar en betydligt större marknad idag, jämfört med för sex månader sedan. 

Några av de mest spännande nyheterna vi presenterat under kvartalet är att vi börjat erbjuda produkter inom batterilagring samt påbörjat etableringen av Windon i Norge, mer om detta nedan.

Etablerat verksamhet inom batterilagring

I takt med att marknaden har utvecklats och konsumenter blivit medvetna om räntekostnader och elpriser har intresset ökat för andra lösningar där batterier har varit lågt hängande frukt. Vid installation av batterier tillsammans med solpaneler finns det möjlighet att få s k grön teknik-avdrag, en skattesubvention.. Därför erbjuder vi numera paketlösningar som inkluderar solceller och batterier.

Vi presenterade under kvartalet en större affär inom batterisegmentet, men de mest spännande affärerna ligger definitivt framför oss, då vi får in förfrågningar om både små och stora affärer kontinuerligt.

Med större fokus på batteriaffären kommer vi dock se något längre ledtider från order till fakturering. 

Expansion till Norge

Samtidigt som att vi erbjuder fler produkter till våra befintliga kunder så letar vi nya kunder. Den norska solcellsmarknaden är för närvarande mindre utvecklad än den svenska, med en betydligt lägre installerad solkapacitet. Trots detta visar Norge ökat intresse för solenergi som en del av sin hållbarhetsstrategi, och marknaden förväntas växa i framtiden. Därför ser vi Norge som en naturlig marknad för expansion. Under det tredje kvartalet ingick vi ett JV med en grupp norska entreprenörer för att etablera Windon i Norge. De strategier som har visat sig framgångsrika på den svenska marknaden kommer att tillämpas på ett liknande sätt i Norge. 

Uppnådda tillväxtmål

Omsättningsmålet för 2023 var ca 66 M (+50% mot föregående år) vilket vi nådde redan under Q3. Samtidigt har vi levererat en stark lönsamhet och proforma för de nio första månaderna 2023 har vi omsatt 74,4 MSEK med en justerad EBITA om 11,5 MSEK.

Förväntad marknadsutveckling

Räntorna kommer fortsätta stiga, så det finns anledning att tro att det blir sämre innan det blir bättre på solcellsmarknaden. Samtidigt så finns det ett starkt underliggande intresse från konsumenter att investera i solcellcer och givet att EU och Sveriges regering genom förordningar och uppdateringar av regelverk verkar för en ökad andel av solenergi som av total produktion, så är vi övertygade om att marknaden kommer att komma tillbaka starkare än någonsin.

Under tiden fortsätter vi utveckla vår affär och öka vår adresserbara marknad för att parera den svagare marknaden. Även om affärerna tar längre tid än tidigare, så ser vi att det finns stor potential.

Så här långt kan vi i vart fall konstatera att trots en svajig marknad biter vår tillväxtplan! 

Henrik Karstensen, VD

HÄNDELSER OCH HÖJDPUNKTER UNDER TREDJE KVARTALET

Adderar batterilagringssystem till sitt erbjudande

Windon Energy Group AB, genom sitt dotterbolag Windon AB, inleder ett samarbete med UZ Energy för att erbjuda batterilagringssystem, som ett komplement till det befintliga solcellssystemet. UZ Energys batterier är anpassningsbara för olika kundbehov, från villaägare till lantbruk och kommersiella fastigheter, och erbjuder lösningar för bostäder, off-grid-system, mikronät och kraftnätets stödtjänster. UZ Energy är en global aktör inom energilagring och genom samarbetet förstärker därmed Windon sitt erbjudande och bidrag till hållbar energiförvaltning.

Windon tog under kvartalet sin första större order (6,7 MSEK) på batterier för kommersiellt bruk, mer specifikt att användas för frekvensreglering av elnätet.

Breddad produktportfölj inom solpaneler

Windon Energy Group AB utökar sitt solpanelsortiment genom dotterbolaget Windon AB med modellen "Bright Impact 410W Black". Tillverkad av JH Solar i Kina, särskiljs denna panel från Windons premiumprodukt "Windon Effekta" genom att inte använda Windon- varumärket. Lanseringen i september 2023 syftar till att göra Windon till en mer komplett leverantör, med produkter för både små och stora installationer. Bright Impact är kompatibel med Windons patenterade montagesystem och erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris.

Expansion till Norge

Windon Energy Group AB har ingått ett avtal om att starta ett joint venture i Norge med lokala partners. Det nya svenska bolaget, med ett helägt norskt dotterbolag, kommer initialt vara 51% ägt av WEG, som har en option att förvärva resterande aktier efter 3-4 år. Det norska bolaget ska sälja Windon AB:s solpanelsprodukter, främst till norska installatörer. De norska partnerna, ledda av erfarna entreprenörer, kommer att sköta marknadsföring och daglig drift. Verksamheten i Norge inleds under fjärde kvartalet 2023.

Uppnår årets finansiella mål

I samband med förvärvet av Windon AB kommunicerade styrelsen ett mål om tillväxt om minst 50% jämfört med föregående då bolaget omsatte 44 MSEK.

Då Windon per 30 september omsatt (proforma) 74,4 MSEK, vilket innebär att bolaget redan efter tre kvartal överträffat årets finansiella mål, samtidigt som bolaget fortsatt visar upp en stabil marginal

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Om Windon Energy Group AB

Windon är ett ledande svenskt solenergibolag med en lång historik inom hållbar energi sedan starten år 2007. Bolaget utvecklar, producerar och säljer, via återförsäljare, högeffektiva solcellspaneler, växelriktare, batterier och ett patenterat montagematerial. Till Windons hemsida

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB