Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-16 08:30:00

Odinwell AB: Odinwell AB Delårsrapport Q3 2023

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport Q3 för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.  

Tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 1 036 KSEK (733 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 489 KSEK (-1 934KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,07 SEK).
 • Periodens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till -1 477 KSEK (-583 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till 10 245 KSEK (12 293 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets kortsiktiga placeringar till 7 955 KSEK (14 314 KSEK).
 • Soliditeten uppgick till 97% (96%)

Första nio månaderna (2023-01-01 – 2023-09-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 3 507 KSEK (2 711 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 202 KSEK (-5 255 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19SEK (-0,19 SEK).
 • Periodens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till -5 233 KSEK (-3 469 KSEK).

VD har ordet

Vi fortsätter vår utvecklingsresa under tredje kvartalet! Odinwells teknologi kommer att transformera dagens sårvård genom att se och mäta vad som händer i såret utan att lyfta på bandaget. Vår teknologi kommer att komplettera sårvårdspersonalen genom att erbjuda övervakning av både akuta och långvariga sår, i patientens hem.

Under tredje kvartalet har fokus varit att producera sensornät, integrera i bandage samt finjustera transpondern för att förbereda för externa test av teknologin. Vår unika optiska plattform har utvecklats och trimmats och har nu möjlighet att hantera information från flera sensorer. Efter periodens utgång, genomfördes vårt första test på friska frivilliga för att utvärdera systemets funktionalitet och robusthet på människa. De tester vi gjort har levt upp till förväntat resultat.

Under perioden har diskussioner med potentiella samarbetspartners fortsatt. Vi arbetar enligt plan med nätverkande och utökar ständigt vårt kontaktnät inom sårvård och funktioner som kommer i kontakt med patientens ekosystem.

Tillsammans med Högskolan i Halmstad är HighFive den regionala noden för innovation och entreprenörskap! Odinwell har efter periodens utgång startat ett projekt tillsammans med HighFive och vi ser fram emot all kompetens som vi kommer att få samarbeta med.   Målet med projektet är att med hjälp av kompetensen i detta utökade team accelerera utvecklingen så vi når nästa nivå i vår utvecklingsresa snabbare tack vare tillskott av kompetens som vi inte har inom Odinwells väggar.

Vi välkomnar en ny talang till vårt team! Med bakgrund inom biokemi och en passion för innovation kommer vår nya medarbetare att vara en tillgång i företagets strävan efter att skapa nästa generations sårvårdslösningar. Med fokus på forskning, utveckling och implementering av teknologin, ser vi fram emot de möjligheter som den nya rekryteringen för med sig.

Genom projekt med HighFive innovationsarena i Halmstad, tillskott av ny talang i teamet, samt data från tester rör vi oss framåt mot målet att i framtiden kunna tillhandahålla lösningar som verkligen gör skillnad för patienter med sår världen över.

Vi har en stabil likviditet och arbetar ständigt med kostnadskontroll.

Stort tack till alla er aktieägare som stöttar oss och följer vår väg framåt. Stort tack till teamet för era insatser under kvartalet.

Susanne Olauson, VD Odinwell AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Odinwell AB