Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-21 16:45:47

Amnode AB: Amnode: Flaggningsmeddelande

Amnode AB meddelar härmed att Amnodes största ägare AM Members ONLY AB, (AMMO), har rapporterat en försäljning av 340 000 aktier och har därmed passerat flaggningsgränserna 25% och 20 %. Efter försäljningen äger AMMO totalt 510 000 aktier, 15,04% i Amnode, från tidigare 850 000 aktier och 25,1%. AMMO kontrolleras av Amnodes styrelseordförande Lars Save.

Netsom AB meddelar samtidigt att man har förvärvat 170 000 aktier i Amnode och har därmed passerat flaggningsgränsen 5%, från tidigare 94 000 aktier och 2,8%, totalt äger Netsom efter detta 264 000 aktier och 7,8%. Netsom kontrolleras av Carl Tunberg som privat äger 229 883 aktier, 6,8% i Amnode. Carl Tunberg kontrollerar därmed totalt 493 883 aktier, 14,6% i Amnode AB.

P Rehn Investment AB meddelar samtidigt att man har förvärvat 170 000 aktier i Amnode och passerar därmed flaggningsgränsen 5%, inget tidigare innehav. Efter detta äger P Rehn Investment AB totalt 170 000 aktier, 5,01% i Amnode. P Rehn Investment AB kontrolleras av Paul Rehn som därmed kontrollerar 5,01% av aktierna i Amnode AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Styrelsen genom

Lars Save, ordförande och styrelseledamot

E-post: Lars.Save@Outlook.com

Telefon: 070 590 18 22

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB