Press release from Companies

Publicerat: 2024-01-03 06:00:00

Amnode AB: Flaggningsmeddelande Amnode AB (publ)

Amnode AB (publ) meddelar härmed att Amnodes största ägare AM Members ONLY AB, (AMMO), har rapporterat en försäljning av aktier och har därmed passerat flaggningsgränsen 15%. Efter försäljningen äger AMMO totalt 370 000 aktier, 10,91% i Amnode, från tidigare 510 000 aktier och 15,04%. AMMO kontrolleras av Amnodes styrelseordförande Lars Save.

Saveit Lasse Fixar AB, (Saveit) meddelar samtidigt att man har förvärvat 230 000 aktier i Amnode och har därmed passerat flaggningsgränsen 5%, från tidigare inget innehav. Totalt äger Saveit efter detta 230 000 aktier och 6,78%. Saveit kontrolleras av Lars Save, Amnodes styrelseordförande, som därmed indirekt via kontroll över AMMO och Saveits innehav om totalt 600 000 aktier i Amnode, 17,7 %

För ytterligare information, vänligen kontakta

Styrelsen genom

Lars Save, ordförande och styrelseledamot

E-post: Lars.Save@Outlook.com

Telefon: 070 590 18 22

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB