Press release from Companies

Publicerat: 2024-01-11 21:25:05

Amnode AB: Amnode AB (Publ): Flaggningsmeddelande

Amnode AB meddelar härmed att Amnodes största ägare AM Members ONLY AB, (AMMO), har rapporterat en försäljning av samtliga aktier och har därmed passerat flaggningsgränserna 10% och 5%. Efter försäljningen äger AMMO inga aktier i Amnode, från tidigare 370 000 aktier och 10,91%. AMMO kontrolleras av Amnodes styrelseordförande Lars Save.

Sandrevet Invest AB, (Sandrevet) meddelar samtidigt att man har förvärvat 187 200 aktier i Amnode och har därmed passerat flaggningsgränsen 5%, från tidigare inget innehav.

Realisator Invest AB (Realisator) meddelar samtidigt att man förvärvat 44 000 aktier i Amnode och innehar därefter 1,3 % i Amnode, från tidigare inget innehav

Sandrevet och Realisator kontrolleras av Lars-Olof Delin, som därmed indirekt kontrollera 231 200 aktier, 6,8%, i Amnode. Lars-Olof Delin har tidigare varit styrelseledamot i Amnode och känner bolaget väl.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Styrelsen genom

Lars Save, ordförande och styrelseledamot

E-post: Lars.Save@Outlook.com

Telefon: 070 590 18 22

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB