Press release from Companies

Publicerat: 2024-02-28 08:45:00

Cyclezyme AB: Cyclezyme AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Cyclezyme AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Feb 28, 2024, 8:45

Cyclezyme (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.cyclezyme.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-10-01 – 2023-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättning 0 KSEK (0)
 • Rörelseresultat -575 KSEK (-757)
 • Resultat per aktie -0,33 SEK (-233,34)

2023-01-01 – 2023-12-31 (tolv månader)

 • Nettoomsättning 0 KSEK (0)
 • Rörelseresultat -1 513 KSEK (-1 168)
 • Resultat per aktie -2,65 SEK (-360,18)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission på ca 6,6 MSEK i november före emissionskostnader på ca 450 KSEK. 773 929 nya aktier emitterades till ett pris om 8,50 kr per styck.
 • Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i december.
   

Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2023

 • Den 25 september lämnade styrelseledamoten Henrik Nilsson styrelsen på egen begäran av personliga skäl.
 • Den 8 augusti beslutade en extra bolagsstämma om en riktad nyemission om 180 aktier till ett pris om
  3 400 SEK per styck, vidare beslutade bolagsstämman den 8 augusti om att anta en ny bolagsordning, om fondemission motsvarande 471 270 SEK, om byte av bolagskategori, om att bli ett avstämningsbolag och om uppdelning av bolagets aktier med anledning av den förestående noteringen på Spotlight Stock Market
 • I juli månad tog bolaget upp ett innovationslån på 500 KSEK från ALMI Företagspartner Skåne AB.
 • Bolaget har sökt om patentskydd för en effektiv process eller metod för enzymatisk nedbrytning av PET under juli månad.
 • Bolaget har blivit accepterade att delta i REACH, ett Silicon Valley-baserat inkubatorprogram finansierat av Vinnova under september månad.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Inga väsentliga händelser har hänt efter rapportperiodens slut

Denna information är Cyclezyme skyldigt att offentliggöra enligt regelverket hos Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. www.cyclezyme.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Cyclezyme AB