Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-07 18:00:00

Lovisagruvan AB: Publicering av årsredovisningen för 2023

Lovisagruvans årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida lovisagruvan.se

Den tryckta versionen distribueras till dem som anmäler intresse till info@lovisagruvan.se

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com   

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB