Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-14 09:00:00

Lovisagruvan AB: Lovisagruvan rapporterar lovande prospekteringsresultat från diamantborrningar i Håkansboda gruvfält.

Tre diamantborrhål med en total längd av 1322 meter har bekräftat oregelbunden men rik förekomst av sulfidmineral i Håkansboda. Den rikaste mineraliseringen är i huvudsak strukturellt kontrollerad till långsträckta linser i fältstupningsriktningen med stundtals rik koppar +/- koboltmineralisering med viss halt av silver och guld. I omgivande bergarter finns en vidsträckt låghaltig kopparmineralisering.


Borrningarna har även bekräftat Håkansbodafältets typ av mineralisering och dess mineralogi. Resultaten visar god överensstämmelse med historiska uppgifter från tidigare brytning och tidigare undersökningar med diamantborrning i området.


Samtliga borrhål i diamantborrningskampanjen 2023 träffade rik kopparmineralisering i det historiska Håkansboda koppargruvfält:


23HBD001 Övertvärade längs borrhålet:
2,00 m @ 1,27 % Cu och 0,24% Co från 73,5 m djup inklusive
1,00 m @2,12% Cu med 0,24% Co


23HBD002 Övertvärade längs borrhålet:
2,13 m @ 1,52% Cu med 16 g/t Ag från 348,57 m och
5,00 m @ 2,93% Cu från 412,75 m inklusive
1,59 m @ 3,97 % Cu med 33 g/t Ag
1,50 m @ 3,98% Cu med 43 g/t Ag
0,51 m @ 3,94 % Cu med 30 g/t Ag


23HBD003 Övertvärade längs borrhålet:
1,44 m@ 2,37 % Cu med 9 g/t Ag från 414,06 m och
1,35 m @ 2,15% Cu med 5 g/t Ag från 428,55 meter inklusive
0,35 m @ 6,08 % Cu med 14 g/t Ag

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB