Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-02 15:00:00

Cyclezyme AB: Cyclezyme AB meddelar färdigställandet av avancerat laboratorium för att stödja utvecklingen av enzymatisk plaståtervinning

Apr 2, 2024, 15:00

Cyclezyme AB (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") tillkännager färdigställandet av sitt laboratorium, utrustat med den senaste avancerade tekniken för att analysera produkter från plastnedbrytning. Det nya laboratoriet underlättar utveckling och optimeringen av enzymatiska återvinningslösningar, vilket understryker Cyclezymes åtagande att erbjuda ett energieffektivt sätt att återvinna plastavfall.

VD Kommentarer: "Färdigställandet av vårt avancerade laboratorium markerar en betydande milstolpe för Cyclezyme," sa Peter Falck, VD för Cyclezyme. " Det färdigställda laboratoriet möjliggör genomförandet av hela arbetsflödet, från tillverkning av eget enzym till analys av slutprodukter från plaståtervinning, i våra egna lokaler, vilket kommer vara till stor hjälp när vi ska optimera våra processer. Vi tar ett viktigt steg mot att fortsätta/inleda diskussioner med potentiella kunder eller samarbetspartners och mot vårt långsiktiga mål om att omvandla plaståtervinningsindustrin och bidra till en mer hållbar framtid."

För mer information om Cyclezyme och våra återvinningslösningar, besök www.cyclezyme.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Falck, VD

Cyclezyme AB (publ)

Email: peter.falck@cyclezyme.se             

Telefon: 076-0099344

Om Cyclezyme

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Cyclezyme AB