Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-05 16:48:58

Amnode AB: Amnodes Valberedning utsedd.

Amnode AB meddelar härmed att valberedningen inför årsstämman den 14 maj består av

representanter för de tre största ägarna i Amnode AB.

. Carl Tunberg, representerande sig själv och Netsome AB

. Lars Save, representerande sig själv och AM Members Only AB

. Sam Olofqvist, representerande Samnode AB

För ytterligare information, vänligen kontakta

Styrelsen genom

Lars Save, ordförande

E-post: Lars.Save@Outlook.com

Telefon: 070 590 18 22

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB