Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-25 12:30:00

Windon Energy Group AB: Windon Energy Group AB: Årsredovisning 2023

Windon Energy Group AB "Windon" har publicerat sin årsredovisning för 2023. Den finns från och med idag tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets webbplats (https://windonenergygroup.se).

Denna information är sådan information som Windon Energy Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 12.30 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB