Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-25 17:16:10

Arcede Pharma AB: Rättelse: Arcede Pharma AB (publ.) offentliggör årsredovisning för 2023

Rättelsen avser revisors uttalande, se nedan.

Arcede Pharma AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2023

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på bolagets webplats arcedepharma.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari–31 december 2023.

Utdrag ur revisionsberättelsen
Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagande om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och avsnitt ”Finansiell utveckling” av vilket framgår att bolaget kommer vara av ytterligare finansieringsbehov inom sex månader från årsredovisningens avgivande för att fortsätta sin verksamhet. Denna finansiering är vid årsredovisningens avgivande inte säkerställd. Dessa förhållanden som beskrivs i förvaltningsberättelsen tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta.

För mer information:
Erik Magnusson, tf VD
Arcede Pharma AB 
erik.magnusson@arcedepharma.com
+46 708 565 245

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den .

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB