Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-06 10:52:47

Windon Energy Group AB: Windon AB har tillsammans med Nordfarm Maskin AB ingått ett strategiskt samarbete - ska erbjuda Windons produkter inom grön energi till lantbruk.

Windon Energy Group AB (publ) med kortnamn "WEG" publicerar idag nyheten att dotterbolaget Windon AB "Windon" ingår i ett partnerskap med Nordfarm Maskin AB, en av Sveriges största oberoende maskin-och redskapshandlare. Detta samarbete innebär att Nordfarm upprättar ett helt nytt affärsområde som erbjuder Windons produktsortiment för solenergi, energilagring och vindturbiner (RidgeBlade) för energiframställning till deras befintliga 25.000 kunder.

"Vi ser den gröna omställningen hos  våra lantbruk som en självklarhet och nödvändighet, med detta samarbete kan vi erbjuda Nordfarms kunder inte bara vår kompletta produktportfölj utan även vår erfarenhet inom just segmentet lantbruk. Vi ser redan innan detta samarbete, en stor efterfrågan på både solenergi, energilager och RidgeBlade från lantbrukare. Vindturbinen från RidgeBlade är banbrytande på så sätt att energi produceras, dygnet runt, året runt. Det i kombination med solenergi skapar en unik och attraktiv investering i grön omställning för lantbrukaren. 

Vi har under en längre tid tittat på hur vi på bästa sätt ska stötta lantbrukarna i sin energiomställning. I och med att lantbrukarens behov ofta sträcker sig längre än endast sol och vindkraft så ser vi att ett partnerskap med Nordfarm, som kan ta ett helhetsgrepp om segmentet, är precis vad som behövs för att skapa en gynnsam och trygg process för lantbrukaren.Henrik Karstensen VD, Windon AB

Utöver att vi tillsammans kan skapa ett attraktivt erbjudande så passar Nordfarms värderingar, kvalitétstänk och kunskap oss utmärkt för ett långsiktigt partnerskap

Vi ser en stor potential att nå ut till detta segment via Nordfarm, då de har ett starkt varumärke och en redan stor kundbas på + 25.000 potentiella kunder. Då en genomsnittlig investering i grön energi hos en lantbrukare vida överstiger en genomsnittlig investering hos en privatperson så har vi stora förhoppningar om att samarbetsavtalet kommer gynna båda parter"

" Vi ser en utveckling inom Svenskt lantbruk där gårdarna blir större och mer inriktade på automation och grön omställning vilket också är direktiv från EU-håll. Lantbruk är en energikrävande produktion och vi vill vara drivande i omställningen där lantbruket kommer vara en katalysator för svensk energi där den egna produktionen överstiger konsumtionen. Vi tror att lantbruket är en del av lösningen inte problemet. konstaterar Bo Åkesson

VD Nordfarm Maskin AB och tillägger.

"Lantbruket kommer också att gå mot mer automatiserade och elektrifierade inomgårdslösningar och detta sammantaget med energiproduktion så sluter vi cirkeln på gården och kan erbjuda lantbrukare en helhetslösning. Vi är därför glada över att ingå ett partnerskap med Windon AB som passar Nordfarm både som företag och i värdering. Windon blir en strategisk viktig partner för att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning för energiproduktion på gården. Vi ser extra mycket fram emot att kunna erbjuda både sol, vind och energilager genom det nya avtalet som Windon etablerat med Ridgeblade. Nordfarms idé har alltid varit att hitta det unika och tillföra något nytt till marknaden. Nordfarm når idag från 25.000 lantbrukare via sin långa historik inom näringen och vi tror att genom detta samarbete kan vi bygga vidare på vårt långsiktiga mål och vision "för ett hållbart självförsörjande Sverige".

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB