Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-15 12:01:25

Windon Energy Group AB: Windon Energy Group senarelägger publicering av kvartalsrapport

Styrelsen för Windon Energy Group AB (”WEG” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga datumet för publicering av bolagets första kvartalsrapport för 2024 till den 30 maj 2024 istället för den 16 maj 2024 som tidigare kommunicerats. Senareläggningen sker på grund av administrativa skäl.

Finansiell kalender för Windon Energy Group AB uppdateras till nedanstående datum.

  • 30 maj
  • 27 augusti
  • 27 november 2024
  • 27 februari 2025

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB