Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-16 08:00:00

Windon Energy Group AB: Emission av teckningsoptioner till Windon Energy Group AB

Styrelsen i Windon Energy Group AB har den 15 maj fattat beslut om emission av teckningsoptioner med stöd av emissionsbemyndigade från bolagstämman. Bolagets uttalade strategi är att växa via förvärv och för att bibehålla beredskap för det, då nuvarande emissionsbemyndigande löper ut i samband med årstämman som hålls den 16 maj, har styrelsen beslutat att emittera teckningsoptioner till Windon Energy Group AB, dvs till sig själv. Totalt omfattar emissionen 6 miljoner teckningsoptioner. 

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB