Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-23 14:44:15

Arcede Pharma AB: Arcede Pharma notifieras om patent i Kina

Arcede Pharma AB (publ.) har erhållit en Notification for the Grant of Invention Patent Right från det kinesiska patentverket avseende patentansökan Bronchodilating hetero-linked amides. Motsvarande patent har redan beviljats i ett antal länder, däribland Europa, USA och Japan. Det patent som nu utfärdas avser en ny klass av internt utvecklade bronkdilaterande föreningar.

"Det kinesiska patentet kommer att säkra vårt patentskydd på ytterligare en viktig marknad och kompletterar därmed bolagets redan beviljade patent på andra marknader", säger Ingemar Kihlström, styrelseordförande.

För mer information:
Erik Magnusson, tf VD
Arcede Pharma AB 
erik.magnusson@arcedepharma.com
+46 708 565 245

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den .

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB