Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-30 08:30:00

Windon Energy Group AB: Windon Energy Group delårsrapport januari - mars 2024

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET 2024 RAPPORTERADE KONCERNEN

  • Nettoomsättningen för det första kvartalet var 4 615 TSEK.
  • EBITA för första kvartalet var -2 359 TSEK, EBITA-marginal var -51% 
  • För första kvartalet var resultat per aktie var -0,24 SEK
  • Soliditeten var 94%. 
  • Då Windon AB inte upprättat kvartalsbokslut för perioden före förvärv den 2023-05-17 lämnas inga jämförelsesiffror mot föregående år, ej heller på pro-forma. För att ta del av pro-forma resultaträkning för föregående år, se tidigare kvartalsrapporter.   

Kära aktieägare,

Efter en period av kraftiga prisdumpningar av flera aktörer på solpanelsmarknaden i Europa, orsakade av överkapacitet och nya importtariffer i USA, har priserna nu stabiliserats och börjar till och med stiga för vissa modeller. De rekordhöga räntorna ser även ut att ha nått sin topp i och med Riksbankens sänkning häromveckan och intresset för solpaneler ökar stadigt. 

Första kvartalet  är generellt sett en svag period för solpanelsförsäljningen, då installationer ofta försvåras av snö och kyla. Detta år har också Skatteverkets förändrade syn kring grönt teknik-avdrag vid batteriinvestering för att delta i marknaden för stödtjänster tyngt marknaden, då detta dragit ner avkastningen för presumtiva köpare av solceller. Vi har även ett par garantiärenden som temporärt drar ner resultatet för det första kvartalet. På lång sikt ser vi dock att en av våra viktigaste KPI:er är antalet återförsäljare och här har vi framgångsrikt adderat nya installatörer som vill jobba med oss. När våren nu anländer och temperaturen stiger förväntas efterfrågan på solpaneler att öka igen. Sammantaget verkar trenden nu ha vänt och vi ser ljuset i tunneln! Detta ser vi genom att vår offertstock är större än någonsin, och vi får idag förfrågningar i nya segment såsom solparker, vilket gör att vår offertstock är betydligt större i år än föregående år vid samma tidpunkt. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att affärerna tar längre tid och avslutsfrekvensen har gått ner jämfört med 2023.

Ett batteri av beslut i EU stärker makrovindarna för solenergin

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) är bara ett av många beslut som EU klubbat igenom för att stimulera den inhemska marknaden. EPBD kräver installation av solpaneler på i princip alla nya fastigheter och byggnader fram till 2030 vilket beräknas leda till 1 miljard installerade solpaneler. Windon är väl positionerat för att ta tillvara på denna möjlighet. Vi är en ledande aktör inom helhetslösningar för energilösningar med solpaneler, batterier och numera vindkraft (RidgeBlade). Vi erbjuder våra kunder allt de behöver för att ställa om till en mer hållbar självständig energiförsörjning, från installation och service till optimering.

En utökad produktportfölj och ett starkare partnernätverk

Under det senaste året har vi strukturerat upp vårt arbete och effektiviserat våra processer. Vi har utökat vår produktportfölj med ett bredare utbud av solpaneler, batterier med frekvensbalansering, växelriktare och även vindturbiner som installeras på taknocken (RidgeBlade). Vi har också knutit an fler installatörer till vårt nätverk, bidragit med support och utbildning vilket gett oss en starkare geografisk täckning och bättre serviceförmåga.

En ljus framtid med Windon 

Windon har en stark finansiell ställning och ett engagerat team med bred kompetens.  Vi är övertygade om att vi har alla förutsättningar att fortsätta att växa, organiskt och via förvärv, och skapa värde för våra aktieägare, partners och kunder.

Tillsammans bygger vi en ljusare (och mer lönsam) framtid med grön energi!

Henrik Karstensen

VD, Windon Energy Group AB

Denna information är sådan information som Windon Energy Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-30 08:30 CEST.

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB