Publicerat: 2019-05-20 08:20:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Hybricon Bus System AB: MINSKADE INTÄKTER, LÄGRE FÖRLUST 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elbussbolaget Hybricons rörelseintäkter sjönk till 2,9 miljoner kronor i det första kvartalet (3,5) samtidigt som förlusten före avskrivningar förbättrades till 2,9 miljoner, jämfört med en förlust på 5,9 miljoner motsvarande period året innan.

"Inledningen på 2019 har varit en händelserik, för att inte säga turbulent, tid för Hybricon. Slutsatsen så här långt måste ändå bli att de förstärkningar som bolaget genomgått de senaste tolv månaderna kvarstår och att det därför finns välgrundade förhoppningarna om att vår stärkta konkurrenskraft ska resultera i nya affärsmöjligheter", skriver vd Johan Suup i delårsrapporten.

Bakom den minskade förlusten ligger lägre kostnader som följd av den omställning till ett utvecklings-, sälj- och servicebolag med mindre andel egen produktion som har genomförts under 2018, uppger bolaget.

Hybricons rörelsekostnader under kvartalet uppgick till 7,5 miljoner kronor (11,1).

"Utöver att marknadsföra våra egna elbussar med tillbehör letar vi också aktivt bland främst utländska aktörer efter en framtida samarbetspartner. Vi har kontakterna och vi har den know-how och de resurser som krävs för att fungera som återförsäljare åt andra tillverkare. Samtidigt kan vi se att den nordiska marknaden för elbussar och laddningsstationer är attraktiv för många globala aktörer. Att vara återförsäljare kan därmed bli ytterligare ett intäktsben för företaget", skriver Johan Suup.          
        

Läs mer om Hybricon Bus System AB