Publicerat: 2019-08-27 13:22:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Zenergy AB: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -1,3 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Zenergy, som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement, redovisar ett resultat efter skatt på -1,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-9,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:29).

Nettoomsättningen exklusive hyresintäkter och övriga rörelseintäkter uppgick till 65.000 kronor (7,4 miljoner).

"Det andra kvartalet 2019 präglades liksom hela första halvåret av två ytterligheter för Zenergy. Först en tuff och negativ period med akut likviditetsbrist som ledde till rekonstruktion, och därefter en glädjande och positiv avslutning på kvartalet då Zenergy kunde avsluta rekonstruktionen som ett pånyttfött och starkare bolag än tidigare", skriver nytillträdde permanente vd:n Johan Olofsson i rapporten.

Zenergy har initierat ett översyn av fabrikens flöde och kapacitet för att utveckla och effektivisera framförallt montage/kortlagring av moduler samt limning och formatering av ZIP-element.

"Vi har som målsättning att vara väl förberedda för att snabbt kunna genomföra investeringsåtgärder i bland annat ny maskinteknik i samband med erhållande av betydande ordervolymer", skriver Johan Olofsson.          
        

Läs mer om Zenergy AB