Publicerat: 2019-11-22 08:56:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Zenergy AB: NÄRMAR OSS PUNKT DÄR HISTORIK ÄR HANTERAD - TF VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Zenergy, som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement, redovisar ett resultat efter skatt på 4,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-9,9).

Övriga rörelseintäkter i koncernen uppgick till 11,3 miljoner kronor (0) där 9,4 miljoner avser vinst vid avyttring av fastigheten Illern1 och 1,9 miljoner avser erhållet ackord i samband med rekonstruktionen i Zenergy AB.

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen exklusive hyresintäkter och övriga rörelseintäkter var i kvartalet 1,2 miljoner kronor (11,8).

Efter kvartalets utgång fick Zenergy en beställning värd 36 miljoner kronor i en upphandling av svenska staten.

"Det starka Q3-resultatet, som följts upp av betydande order och strategiska samarbeten efter periodens slut, skulle jag vilja hävda utgör ett finansiellt genombrott för Zenergy i vårt arbete med att återuppstå som ett starkare och stabilare bolag än tidigare. Vi närmar oss nu en punkt där vår historik är hanterad, samtidigt som framtida intäktsmöjligheter har börjat materialiseras", skriver tillförordnade vd:n Johan Olofsson i rapporten.          
        

Läs mer om Zenergy AB