Publicerat: 2020-01-21 07:39:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: NYA FINANSIELLA MÅL, SKA NÅ EBITDA-MARG 10% SLUTET 2022

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för verkstadskoncernen Amnode har beslutat att fastställa nya finansiella mål för bolaget, enligt ett pressmeddelande.

De nya målen innebär att bolaget ska nå cirka 85 miljoner kronor i nettoomsättning i slutet av 2022. Amnodes ebitda-marginal ska då uppgå till cirka 10 procent.

Vidare framgår att tillväxtstrategin ska vara "i huvudsak organisk".

Utdelningspolicyn, som säger att minst 30 procent av årsvinsten ska delas ut till aktieägarna om låneavtal och investeringsbehov så tillåter, lämnas oförändrad.

För 2020 siktar bolaget på intäkter om 75,6 miljoner kronor och en ebitda-marginal om 4,8 procent.          
        

Läs mer om Amnode AB