Publicerat: 2020-02-20 16:44:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: FÅR ALLVARLIG ERINRAN SAMT VITE FÖR INFORMATIONSBRIST

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amnode har blivit tilldelad en allvarlig erinran samt ålagd att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande en årsavgift. Anledningen är att bolaget inte fullföljt regelverket kring offentliggörande av insiderinformation.

Det framgår av ett pressmeddelande från Spotlight.

Disciplinnämnden konstaterar att Amnode har överträtt noteringsavtalet genom bristande informationsgivning av insiderinformation i samband med bolagets kapitalanskaffning förra året.          
        

Läs mer om Amnode AB