Publicerat: 2020-02-28 15:13:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: OMSÄTTNING OCH RESULTAT SJÖNK 4 KV, VISSA ENGÅNGSPOSTER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadskoncernen Amnode redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -7,1 miljoner kronor (-1,9).

Nettoomsättningen sjönk till 14,7 miljoner kronor (21,4).

Rörelseresultatet minskade till -6,7 miljoner kronor (-1,5) efter att under kvartalet ha påverkats av engångskostnader i samband med justeringar av värdet på lagret samt reserveringar för reklamationer om cirka 2,3 miljoner kronor.

Den globala världsmarknaden är ingen vacker plats, utan en osäker sådan, enligt vd Sam Olofqvist som bland annat nämner ett osäkert marknadsläge och coronavirus.

"Sammanfattningsvis innebär det att effekterna av utfallet 2019 och ovanstående externa faktorer gör att läget är fortsatt mycket svårbedömt varför ledningen konstant söker lösningar för en mer lönsam koncern både i det korta och långa perspektivet", skriver han i vd-ordet i bokslutet.          
        

Läs mer om Amnode AB