Publicerat: 2020-05-28 16:19:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: EBITDA MINSKADE TILL 0,4 MLN KR 1 KV (1,7)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadskoncernen Amnodes nettoomsättning uppgick till 16,0 miljoner kronor i det första kvartalet 2020, jämfört med 21,4 miljoner kronor motsvarande period året innan.

"Året började enligt plan och kommunicerade mål uppnåddes, sedan slog covid-19 till i hela samhället", inleder vd Sam Olofqvist i sin kommentar till det gångna kvartalet.

Ebitda-resultatet minskade till 0,4 miljoner kronor (1,7), medan nettoresultatet blev -0,7 miljoner kronor (0,3)

"Att kvartalet ändå gav ett positivt ebitda visar att Amnodes åtgärder 2019, den nya inriktningen och prishöjningar i någon mån har tagit skruv så långt", skriver Sam Olofqvist.

Han konstaterar vidare att även om kunder så sakta har börjat ta emot bolagets leveranser så är osäkerheten om framtida utveckling i spåren av coronapandemin väldigt stor.

För det första kvartalet uppger vd:n att volymtappet uppgick till cirka 25 procent.

"Amnode kommer inte anta eventuell ny strategi eller eventuella nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och effekterna av sjukdomen covid-19 på Amnode och våra kunder kan överblickas", skriver Sam Olofqvist.          
        

Läs mer om Amnode AB