Publicerat: 2020-08-21 09:33:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om SealWacs AB: TROR PROVNING SENSORSYSTEM IGÅNG IGEN SENARE I HÖST

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-bolaget Sealwacs bedömer att utprovningen av ett komplett sensorsystem ska kunna komma igång igen senare i höst.

Det framgår av delårsrapporten.

I april meddelade Sealwacs att utvärderingen, som enligt planerna skulle vara genomförd innan sommaren 2020, tills vidare hade fått avbrytas eftersom det inte är möjligt att genomföra valideringstester utan relativt regelbundna besök av Sealwacs specialister hos tillverkarna där testerna genomförs.

Bolaget har på grund av den pågående pandemin inte fått besöka tillverkarna sedan slutet av februari.

Under andra kvartalet 2020 hade Sealwacs ingen omsättning. Rörelseresultatet låg på -0,3 miljoner kronor (-0,4).

Sealwacs har utvecklat en teknik som används för att övervaka kvalitén på svetsfogar vid tillverkningen av plastpåsar. Produkten är en elektronisk sensorlösning som fästs på svetsstationer.          
        

Läs mer om SealWacs AB