Publicerat: 2020-03-30 13:05:11

Umida: Uppdatering kring effekterna av Covid-19 - Analyst Group

"Umida meddelade den 27 mars 2020 en uppdatering om hur bolagets verksamhet och prognoser påverkas av Covid-19.

Sammanfattningsvis meddelade Umida att Bolaget inte har påverkats i någon större utsträckning under mars månad men reserverar sig för att bolagets prognoser har justerats för andra kvartalet 2020. Påverkan av Covid-19 är primärt hänförligt till en nu nedreviderad försäljningsprognos för produkter i storkökssortimentet samt exportförsäljningen av Brands For Fans-portföljen."

Länk till uppdragsanalys nedan.


Länk till analysen

Läs mer om Umida Group AB