Publicerat: 2020-10-19 11:52:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Hybricon Bus System AB: RÖRELSEINTÄKTER 3,1 MLN KR 3 KV 2020 (3,6)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elbusstillverkaren Hybricon, listat på Spotlight, redovisar rörelseintäkter om 3,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (3,6).

Periodens resultat före avskrivningar uppgick till –1,8 miljoner kronor (–0,7).

Enligt vd Mårten Fuchs har coronapandemin, förutom det interna arbetet, påverkat bolagets möjligheter att involvera den kinesiska busstillverkaren King Long i arbetet med att bearbeta kunder.

"Där vi framförallt upplevt en begränsning är kring de potentiella kunder som har sina huvudkontor utanför Sverige. Detta segment av marknaden har oerhört stor potential och det är därav viktigt för oss och King Long att gemensamt presentera vårt koncept och skapa förtroende för vårt erbjudande", skriver Mårten Fuchs i rapporten.          
        

Läs mer om Hybricon Bus System AB