Publicerat: 2020-05-20 14:35:28

Umida: Kommentar på Umidas Q1-rapport - Analyst Group

Umida publicerade idag den 20 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2020 och levererade vinst på sista raden.


"Även om Covid-19 har haft effekter på Umidas omsättning under första kvartalet gör ledningen bedömningen att målet om lönsamhet för helåret 2020 kvarstår. Vi har tidigare kommenterat att en mer lönsam produktportfölj i kombination med den kraftigt reducerade kostnadsbasen jämfört med föregående år skapar förutsättningar för detta, vilket vi vidhåller."

Läs Analyst Groups kommentar här (https://www.analystgroup.se/kommentarer/kommentar-pa-umidas-q1-rapport/)


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Umida. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.


Länk till analysen

Läs mer om Umida Group AB