Publicerat: 2020-10-28 09:00:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om PExA AB: RESULTAT -1,8 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Pexa, som utvecklar metoder för insamling av biomarkörer, hade en nettoomsättning på 0,3 miljoner kronor (0,4) och ett resultat före skatt om -1,8 miljoner kronor (-1,7) under tredje kvartalet 2020.

Det framgår av delårsrapporten.

Per den 30 september 2020 uppgick Pexas kassa och bank till 10,9 miljoner kronor (5,3) med en soliditet om 91,7 procent. Kassaflöde från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -1,7 miljoner kronor (-1,3).

Under kvartalets inledning meddelade Pexa att samarbetet med Göteborgs Universitet och Janssen avslutas.

"Detta betyder emellertid inte att vi utesluter framtida samarbetsmöjligheter. Globala företag får ofta anledningar att omstrukturera och se över sina strategiska inriktningar och vi på Pexa har full förståelse för detta", skriver vd Erik Ekbo.

Internt fokuserar Pexa på att få fram avancerade analysmetoder för undersökning av det biomaterial som samlas in med Pexa. Vidare driver bolaget ett projekt om framtagning av en tvåvägsventil för engångsbruk, som ska förenkla och ytterligare kvalitetssäkra användningen av Pexa för kunder.

Pexa meddelade i slutet av september att bolagets teknologi används i ytterligare en studie om covid-19. Studien, som är ett samarbetsprojekt mellan Infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitets-sjukhuset och Arbets- och Miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, syftar till att jämföra hur mycket virus det finns i olika typer av utandade vätskedroppar.          
        

Läs mer om PExA AB